Opname

Opname

Als u gepland wordt opgenomen, bestaat uw opname meestal uit de volgende stappen:

Voorbereiding & intake

Op de polikliniek Heelkunde krijgt u informatie over de opname en u hoe u zich op uw ingreep voorbereidt (zie patiëntenfolders).

Voor de opname brengt u ook een bezoek aan de Preoperatieve Screening Polikliniek van de afdeling Anesthesiologie. Daar krijgt u informatie over de anesthesie (verdoving) en worden de juiste gegevens verzameld die nodig zijn voor een goed verloop van de anesthesie.

 

 


Afhankelijk van uw specialist en de ingreep, wordt u op één van onze drie verpleegafdelingen geplaatst. Uw behandelend arts of een verpleegkundige vertelt u op welke afdeling u wordt opgenomen.

Patiëntenfolder: verpleegafdelingen

Inschrijving en opname

U gaat op de afgesproken dag naar het LUMC, waar u wordt opgenomen op de verpleegafdeling. Een verpleegkundige neemt alles met u door. Indien nodig volgt nog een gesprek met uw behandelend arts of andere specialisten.

 
 

Operatie

U wordt geopereerd.

Uitslaapkamer/Verpleegafdeling

Direct na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer van het operatiekamercomplex. Als alle postoperatieve controles stabiel zijn gaat u naar de verpleegafdeling voor verdere zorg. In sommige gevallen gaat u na de operatie naar de Intensive Care.

 
 

Ontslag en Nazorg

Uw arts bespreekt met u wanneer u naar huis mag en er worden afspraken gemaakt over de nazorg.

Afhankelijk van uw specialist en de ingreep, wordt u op één van onze drie verpleegafdelingen geplaatst. Uw behandelend arts of een verpleegkundige vertelt u op welke afdeling u wordt opgenomen.

Deze opname-informatie is belangrijk voor u én uw naasten: patiëntenfolder verpleegafdelingen

Wij raden u aan om de folder goed te lezen; er staat belangrijke informatie in over de gang van zaken op de afdeling. Wilt u meer weten over algemene zaken rondom uw opname in het LUMC?  Lees dan de folder Uw verblijf in het ziekenhuis. Heeft u deze folder voor uw opname niet gekregen? Vraag er dan naar bij de verpleging.

Contact met het opnamebureau van Heelkunde: 071-526 2395 (11.00 tot 12.00 uur / 14.00 tot 15.30 uur).

 

« Terug
Sitemap