Maag- en slokdarmkanker

Resultaten LUMC maag- en slokdarmkanker

Meten is weten. Lees hier meer over de kwaliteit van de behandeling in het LUMC zoals vastgesteld door DICA/DUCA

Bij maag- en slokdarmkanker is er sprake van een kwaadaardige tumor in de maag en/of slokdarm. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 4000 deze vormen van kanker vastgesteld. In toenemende mate bevinden die zich op het grensgebied tussen maag en slokdarm.

Het merendeel van de mensen met maag- of slokdarmkanker is ouder dan 50 jaar. Bij verdenking van slokdarmkanker komt u terecht bij de  specialisten van het Maag Darm Lever Centrum in het LUMC. Daar gaat de sneldiagnostiek van start: een traject om zo snel mogelijk vast te stellen aan welke ziekte u lijdt en de uitgebreidheid daarvan.

Multidisciplinair behandelteam

De oncologisch chirurgen van het LUMC maken onderdeel uit van een multidisciplinair behandelteam. Dit team stelt bij verdenking van slokdarmkanker de ziekte vast of sluit deze juist uit. Het team bestaat uit een oncologisch chirurg, een radiotherapeut (bestralingsarts), internist-oncoloog, een maag-darm-leverarts en een verpleegkundig specialist. Nadat op basis van alle beschikbare uitslagen een behandelplan is opgesteld, wordt door één of meer artsen de behandeling met u besproken. Behandelingen worden wekelijks besproken door het multidisciplinaire team op de slikpoli van Maag Darm Lever Centrum.

De behandeling

Doordat de behandeling in een zeer klein aantal ziekenhuizen is gecentraliseerd, is er veel expertise met maag- en slokdarm tumoren in het LUMC. Er zijn meerdere behandelmogelijkheden bij maag- en slokdarmkanker. De meest toegepaste behandelingen zijn:

  • een operatie
  • bestraling
  • chemotherapie
  • een combinatie van deze behandelingen

Wat doet de chirurg?

Afhankelijk van de grootte en de plaats van de tumor wordt deze operatief verwijderd. De operatie wordt uitgevoerd door de oncologisch chirurg van de afdeling Heelkunde. In veel gevallen vindt voorbehandeling plaats met chemotherapie (bij maagkanker) of met een combinatie van chemotherapie en radiotherapie (bij slokdarmkanker). Niet alle patiënten komen in aanmerking voor een operatie. Voor patiënten die niet in aanmerking komen voor een operatie, wordt het meest optimale alternatief besproken.

De operatie

Tijdens de operatie wordt de maag- of slokdarmtumor met de omliggende lymfeklieren verwijderd. Omdat het niet mogelijk is om alleen de tumor weg te halen, moet soms de hele slokdarm en de overgang van de slokdarm naar de maag worden weggehaald. Van de maag die overblijft wordt door de chirurg een soort buis gemaakt die als slokdarm gaat werken. Hier komt de naam Buismaag vandaan: de slokdarm wordt verwijderd en er wordt een nieuwe slokdarm gemaakt door de buitenbocht van de maag te gebruiken als slokdarm. Lees meer over maagkanker, slokdarmkanker en de buismaagoperatie in onze patiëntenfolders.

Meer informatie over slokdarmkanker op www.kanker.nl.

Meer informatie over maagkanker op www.kanker.nl.

 

Sitemap